Professional Profile

Katherine Schmieg

Makeup Artist

Katherine Schmieg

Minneapolis, MN

612-720-9582